zieds1mazs2.gif (177 bytes) ROOTS=SAKNES zieds1mazs2.gif (177 bytes) Research zieds1mazs2.gif (177 bytes) Help

 

 

 

Tabula 1 V.Klētnieka rakstam

12 uzvārdi: Bērks, Gailis, Galva, Klētnieks, Ozoliņš, Ozolītis, Pāns, Pētersons, Priedīte, Sērmūkslis, Šmits, Zaļaiskalns

V. KLĒTNIEKS. Latvijas Vēstures instituta žurnāls 3. gads Nr.3 (11) 403-440 lpp. un Nr.4 (12) 581-614 lpp. Rīgā, 1939.g.

1.
Ģenealoģijas būtība un metode.
Radniecība un raduraksti.
Avoti.
2.
Metriskās grāmatas.
Dvēseļu reviziju saraksti un pagasta ruļļi
3.
Datu atrašana un sakopošana